5 juli 2016

Officiele opening Lage Wipstraat

Afgelopen vrijdag werd voor de toekomstige bewoners en alle betrokkenen bij het project onder het genot van een hapje en een drankje door Woonkwartier de officiele opening verricht.

Door de directeur van Woonkwartier en de wethouder van de gemeente Moerdijk werd stilgestaan bij dit bijzonder project en de lange geschiedenis.


De bijzondere prestaties van het projectteam en tevredenheid over de HSC woningen bleven niet onopgemerkt en de complimenten werden dan ook terrecht vanuit meerdere kanten overgebracht.

 

Een resultaat om trots op te zijn en een nieuwe ambasadeur erbij.

Thema's