7 oktober 2016

Kopgroep vergroot voorsprong

De aanbieders met de beste concepten zijn verenigd binnen de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen. Dit jaar zijn ze opnieuw de maat genomen en hebben ze het Predicaat Excellent Concept ontvangen.

 

In een uitvoerige driedaagse audit is op zowel organisatie-, concept- als projectniveau de kwaliteit van het concept getoetst. Op al deze niveaus wordt gekeken hoe invulling wordt gegeven aan de marketing & sales, het oplossingssysteem, de ketensamenwerking, de kwaliteitsborging en de labelprestaties. Bij een totaalscore van minimaal 80% ontvangt een aanbieder het Predicaat. Bij het Predicaat ontvangt men een uitgebreid auditrapport met verbeterpunten per onderdeel zodat men de voorhoedepositie kan behouden.

 

Jaarlijks wordt er op basis van de auditrapporten een benchmark gemaakt. Dit geeft inzicht in de kwaliteit van de concepten en waar nog verbetering mogelijk is. Het beste scoren de concepten op het oplossingssysteem (84%) en de labelprestaties (82%) om NOM-woningen te realiseren. Ketensamenwerking (73%) en kwaliteitsborging (74%) biedt het grootste verbeterpotentieel. Op conceptniveau (83%) zijn de oplossingen het beste ontwikkeld. Op organisatieniveau (76%) kunnen nog de meeste verbeteringen worden gemaakt. De predicaathouders werken gezamenlijk aan deze verbeterpunten om de voorsprong die ze op andere conceptaanbieders hebben nog verder te vergroten.

 

Klik hier en lees het hele persbericht.

 

Deelnemende bedrijven