29 september 2016

Certificering nieuwste ISO en VCA

Huybregts Relou, Smeets Bouw, Smeets Vastgoedservice en Van Heur Bouw en Onderhoud (allen onderdeel van VB Groep uit Eindhoven) zijn recent gecertificeerd voor de nieuwste ISO9001 en VCA** normering.


Om voorbereid te zijn op de aankomende wijzigingen met betrekking tot de wet op de kwaliteitsborging werken de bouwbedrijven binnen VB Groep reeds nu al volgens de laatste normering en certificering. De nieuwe normering heeft een duidelijkere focus op kwaliteitsborging en risicobeheersing. Om hieraan te voldoen zijn onder andere medewerkers opgeleid. Daarnaast wordt externe deskundigheid ingehuurd voor verificatie en validatie, waarmee we onze onafhankelijkheid waarborgen richting opdrachtgevers.

 

Resultaten externe audit
Tijdens de evaluatie werd stilgestaan bij de positieve en verbeterpunten. De betrokkenheid van het management bij de implementatie van de nieuwe normering werd gewaardeerd. Evenals de structuur en beheersing van de dossiers in planvoorbereidingsfase. Waar de komende tijd extra aandacht naar uitgaat is de verdere uitrol van kwaliteits- en risicobeheersing in de inkoopfase. Ook leveranciers en onderaannemers van de door de bedrijven gecontracteerde partners moeten borgen dat kwaliteit en risico's beheerst blijven. Een optimale veiligheid voor iedereen op bouwplaats staat centraal. We maken vooraf afspraken over welke mensen op de bouwplaats komen. Zo kunnen we verifiëren of zij VCA gecertificeerd zijn en of het materieel van derden ook gekeurd is.