3 mei 2016

Predicaat Excellent Concept en het label Nul-op-de-meter behaald!

Op 15 april 2016 is het concept van HSC Concepten HSC Gezinswoning geaudit door Stichting Excellent Conceptueel Bouwen om vast te stellen of het concept voldoet aan de eisen voor het Predicaat Excellent Concept en het label Nul-op-de-meter. De bevindingen tijdens de audit gaven aan dat het concept een score haalde in de categorie 'EXCELLENT'.

 

Op grond hiervan heeft Stichting Excellent Conceptueel Bouwen besloten het concept het Predicaat Excellent Concept en het label Nul-op-de-meter toe te kennen. De belofte die HSC Concepten, vestiging Son doet met haar concept "HSC Gezinswoning" voor het hoofdgebied 'Gebouwen' en met de gebruiksfunctie 'Het nieuwe wonen projecten'is betrouwbaar verklaard en leidt tot huisvestingsoplossingen die bij toezegging passen. Het Predicaat Excellent Concept is verleend op basis van de predicatierichtlijn Excellent Concept met code PRL-EXC-CON-02.

 

HSC Concepten kan nu dus vol trots zeggen dat haar concept "HSC Gezinswoning" opnieuw beschikt over het Predicaat Excellent Concept en nu ook met de toevoeging van het label Nul-op-de-meter. Het label is toegekend omdat het concept is getoetst en voldoet aan de eisen die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt.

 

 

Deelnemende bedrijven