11 maart 2016

Bewonerscommunicatie op het renovatieproject de Hoge Slagen te Den Bosch.

In Den Bosch op ons renovatieproject de Hoge Slagen wonen bewoners met verschillende achtergronden en leefstijlen. Zij wonen vaak jaren lang, en over het algemeen, met plezier in de wijk. We zijn ons er terdege van bewust dat een woningrenovatie voor de bewoners altijd enige vorm van hinder oplevert. Het toelaten van derden in hun woning betekent per definitie een tijdelijke inbreuk op de privacy, beperking van functionaliteit en verminderde bewegingsruimte. Kortom een impact op de primaire leefomgeving van bewoners. Door een intensieve, maar vooral persoonlijke benaderingswijze vertrouwen wij erop de bewoners te kunnen motiveren dat de tijdelijke hinder leidt tot energetische verbetering, een beter binnenklimaat, meer wooncomfort met lagere woonlasten.

 

We streven dan zo veel als mogelijk naar persoonlijk contact. Op dit project zetten we, in samenwerking met de opdrachtgever Zayaz, letterlijk onze deuren voor de bewoners open door middel van een "wijkhuiskamer/rust-unit". In deze "wijkhuiskamer/rust-unit", die tijdens de renovatie wordt bemand door de gastvrouw Nicole van de Graaf, kunnen bewoners terecht  voor vragen over de renovatie, gewoon even te ontspannen of elkaar ontmoeten. Een plek in de wijk waar mensen even een time-out kunnen nemen als hun woning wordt gerenoveerd. Er wordt koffie voor ze gezet, een praatje met ze gemaakt en naar ze geluisterd. Kortom persoonlijk contact.  

 

Deelnemende bedrijven