25 november 2021

Kennispartner in zorgvastgoed én de juiste taal als succesfactor

Ruimtelijke vraagstukken worden complexer. Ontwikkelingen en projecten vereisen een integrale benadering als gevolg van veranderende wetgeving, maatschappelijke en economische ontwikkelingen, gewijzigde financiële uitgangspunten en nieuwe inzichten over hoe mensen willen wonen, werken, leven, leren en zorgen.

VB Groep werkt graag aan projecten die de grenzen van de traditionele vastgoeddisciplines overschrijden. Binnen het familiebedrijf komt vanuit ontwikkelen en bouwen reultaat samen. CRA Vastgoed richt zich via comakership met de opdrachtgever op creatieve oplossingen voor complexe projecten. Waarbij de verschillende bouwbedrijven de realisatie van nieuwbouw en renovatie voor hun rekening nemen, maar ook van betekenis zijn voor beheer en onderhoud.

 

Het project Kloostervelden is genomineerd voor de Brabantse Stijlprijs 2021! Vindt u Kloostervelden ook zo bijzonder en wilt u dat Kloostervelden kans maakt op de Brabantse Stijlprijs 2021? Stem dan nu via deze link op Kloostervelden! 

 

Een terugblik op Kloostervelden
Stefan Swinkels, algemeen directeur CRA Vastgoed in Eindhoven, Wouter Bezemer, algemeen directeur Huybregts Relou in Son en Frank Dijkhuis, directeur Smeets Bouw in Maastricht praten over de ontwikkeling van zorgvastgoed in het algemeen en over Kloostervelden in het bijzonder. „Samen met een andere vastgoed-ontwikkelaar heeft CRA Vastgoed meegedaan aan de tender voor de ontwikkeling van Kloostervelden en een consortium gevormd", vertelt Stefan. „We hebben de juiste snaar weten te raken en wisten: 'Dit kunnen wij', vooral bouwen voor de zachte kant, de zorg. We zijn creatief en kijken wat er kan, we visualiseren het eindplaatje. De film gaat in première en je neemt de klant mee in je verhaal. Kloostervelden was een complex project met name door het groot aantal stakeholders en de impact van het project. Ons verhaal heeft de doorslag gegeven. De crisis kwam om de hoek kijken en dat veranderde de strategie van veel bedrijven. De andere projectontwikkelaar trok zich terug naar de grote steden. Wij wilden doorgaan. De wijziging in het consortium moest worden afgestemd. Kempenhaeghe wilde ook verder. Dat is een belangrijk eerste moment geweest waarop vertrouwen ontstond tussen partijen."

 

Hard en zacht
Met name de combinatie van het monumentale karakter van het terrein, het bouwen voor de zorg en de ervaring in de vastgoedwereld maakte het voor CRA Vastgoed aantrekkelijk om aan de realisatie van deze droom mee te werken. „Voor Huybregts Relou was het vooral de sociale component die ons aantrok. Bouwen in de zorg past bij ons", vult Wouter aan. „We zijn in een vroeg stadium aangehaakt en hebben een team gevormd met Kempenhaeghe en CRA Vastgoed. Onze eerste vraag was: is het plan wat er ligt een goed en haalbaar plan? De gebouwen die aanvankelijk waren bedacht, hadden veel geveloppervlak. Vormfactoren, zoals de verhouding tussen gevel- en vloeroppervlak beïnvloeden de prijs. Als je de geveldakverhouding terug kunt brengen, heb je een goede business case."

 

Oog voor de gebruikers

Stefan voegt eraan toe: „Wij zijn de maakindustrie en kijken of een bedachte opzet maakbaar en betaalbaar is. Er begon een proces waarin we Kempenhaeghe gezamenlijk (VB Groep, CRA Vastgoed en Huybregts Relou) zo transparant mogelijk wilden laten inzien dat het eerste plan onbetaalbaar was. Daar stond de directie voor open, dat is gelukt." Bouwbedrijf Huybregts Relou keek technisch en de clustermanagers waren gericht op zorg en wonen. „We begonnen elkaars taal te begrijpen nadat we een rondleiding hadden gemaakt om te zien en ervaren hoe de cliënten leven", vertelt Wouter. „Dat is een essentiële stap geweest waardoor we ons konden inleven en beter konden bouwen met meer begrip voor de gebruikers."

Bouwen aan vertrouwen
Stefan: „Dat is de tweede pijler van bouwen aan vertrouwen. Het is nogal wat, in de crisis
beginnen met bouwen. We hadden 'Ja' gezegd tegen de opgave om voor de zorg te bouwen. We waren van mening dat we ook de risico's moesten dragen, al waren die groot. Er is wel vaker sprake van een golfbeweging. We maakten een doorstart. Op een gegeven moment hadden we de wind in de rug." „We waren echter met teveel mensen in gesprek", vertelt Wouter. „Dat maakte de besluitvorming moeilijk. Kempenhaeghe leefde zich ook in ons in en bracht het aantal gesprekspartners terug. Er werd een bouwmanager benoemd. Met vijf mensen aan tafel kwamen we in relatief korte tijd van een voorlopig ontwerp tot een uitvoeringsontwerp. Toen zijn we met de bouw van de eerste twee zorgclusters begonnen op het grote sportveld. Daarna kwam het proces van verhuizen, slopen en bouwen op gang."

 

Lessons learned
Wouter: „Er zijn veel onbekende sociale aspecten aan het openbreken van een instellingsterrein. Hoe hou je de wijk open? Plaats je wel of geen schuttingen? Hoe hard mag je rijden? Dit project heeft onze blik verruimd, de complexiteit ligt ons. Het is heel belangrijk dat je elkaars belangen in het oog houdt. Naast onze vaste pijlers logistiek, prijs en kwaliteit zijn de sociale component en veiligheid voor de omgeving voor ons nog hoger op de ladder komen te staan."

„Zorg is een breed begrip", vult Frank aan. „Je moet je doelgroep goed kennen en weten voor wie je die stenen gaat stapelen. Dat is iedere keer anders. Vaak laten we onze klanten aan het woord. Dat maakt indruk, het laat zien wat we doen en brengt onze boodschap goed over. Ook maken we vaak een testomgeving: we bouwen een zorgwoning helemaal af en richten deze in. Cliënten en zorgverleners ervaren het resultaat. We evalueren: is het wat we getekend hebben? Beantwoord dit aan het doel dat we voor ogen hebben? De antwoorden worden in het bouwverslag vastgelegd. Dan is er voor iedereen duidelijkheid, er is geen discussie meer. Hiermee bereiken we een heel hoge klanttevredenheid."

„En gebiedsontwikkeling is een continu proces", voegt Stefan toe. "Je begint met bouwen voorzorgclusters en er komen woningen bij. Er gebeurt heel wat."

„Het is een continu leerproces", zegt Frank. „In het begin maak je grote stappen. Later merk je dat inzichten veranderen. Ook de technieken in de zorg, elektronica en domotica veranderen voortdurend. Je moet alert blijven en blijven leren van elkaar. Hoe borg je dat? Daar moet je aandacht voor hebben. We hebben er strategisch voor gekozen om in de zorg actief te zijn en te blijven. Kloostervelden was een goede business case. Hoe kun je je gronden te gelde maken door er een andere bestemming aan te geven waardoor de grondwaarde omhoog gaat? We merken dat wij onze klanten daar heel goed mee kunnen helpen. Een goed proces van bezit omzet en in geldelijke middelen is hierbij van groot belang. Het College sanering moest worden geraadpleegd. Sommige klanten in de zorgsector weten dat niet. Hiermee voegen we waarde toe, hier zijn we onderscheidend in. "Tot slot licht Stefan toe: „Een zorginstelling kan een aannemer zelfstandig een opdracht geven maar als een zorginstelling eigen grond of een pand verkoopt, aan de markt aanbiedt, moet dat op een transparante manier gebeuren. Er moet goedkeuring worden gevraagd bij het College sanering, een landelijk orgaan dat toetst op marktconformiteit om ervoor te zorgen dat de procedure transparant verloopt. Kempenhaeghe is een toegelaten instelling die onder rijkstoezicht staat. Een woningcorporatie is ook een toegelaten instelling, die mag niet zomaar bezit verkopen. Daar zijn spelregels aan verbonden en daar houden we rekening mee."

 

Stem op Kloostervelden! 

Vind jij dat Kloostervelden de Brabantse Stijlprijs 2021 verdient? Stem dan uiterlijk 3 december via deze link. Vergeet je stem niet te bevestigen per mail.

 

Stem op Kloostervelden

 

Meer lezen over Kloostervelden?
Download dan nu het magazine of lees hier meer over deze bijzondere woonwijk.

 

 

Brabantse Stijlprijs 2021 - Stem op Kloostervelden!