Raad van Commissarissen en Adviseurs

Raad van Commissarissen

 • Drs. G.J. (Guïljo) van Nuland (1956)
  (Voorzitter)
  Sinds 2015 lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen. CEO Brabant Water NV, commissaris bij de Rabobank, voorzitter van de Raad van Toezicht bij twee zorgorganisaties, lid van de Raad van Commissarissen bij een onderzoeksinstituut.

 • Drs. J. (John) Hak (1966)
  (Lid)
  Lid van de Raad van Commissarissen vanaf 2015.
  Van 2010 – 2015 Directievoorzitter Kempen & Co. Partner van Axeco. Hij bekleedt meerdere bestuursfuncties bij uiteenlopende bedrijven.

 • Ir. P.A.R.J. (Paul) Vismans (1955).
  Lid van Raad van Commissarissen sinds Juli 2017. Zelfstandig adviseur en oud bestuurder in de (internationale) vastgoedsector. Hij bekleedt toezichthoudende functies in de energie- en zorgsector.

 

Adviseurs

 • Johan van Boldrik (1954)
  (Betrokken adviseur)
  Betrokken adviseur en voormalig directievoorzitter VB Groep 
   
 • Mr. A.A.M. (Louis) Deterink (1949)
  (Betrokken adviseur)
  Voormalig lid van de Raad van Commissarissen. Advocaat en partner bij Deterink Advocaten en Notarissen in Eindhoven.

 • Dr. ir. W. (Wim) van Vonno (1941)
  (Betrokken adviseur)
  Voormalig lid van de Raad van Commissarissen. Van 1982 tot 2005 voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke BAM Groep.

 • Drs. A.T.J. (Ton) Krol (1946)
  (Betrokken adviseur)
  Voormalig lid van de Raad van Commissarissen. Bekleedde vele bestuursfuncties vooral in de gezondheidszorg, waaronder voorzitter van de Wereldorganisatie van Ziekenhuizen (IHF). Was in de jaren negentig lid van het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW en lid van de Sociaal Economische Raad (SER).