Resultaat VB Groep boven verwachting

VB Groep heeft een goed resultaat gerealiseerd. We behaalden in 2018 een resultaat voor belastingen van

€ 5,4 miljoen (2017: € 2,4 miljoen). Beide bedrijfsonderdelen - Ontwikkelen en Bouwen - droegen daar positief aan bij. Het resultaat na belastingen van de groep bedroeg € 3,7 miljoen. De vermogenspositie van VB Groep is verder versterkt. Door het positieve resultaat na belastingen steeg het groepsvermogen naar € 15,1 miljoen. In 2018
is de liquiditeitspositie van de groep verbeterd en de solvabiliteit gestegen van 21% naar 32%.

 

Bouwen & Ontwikkelen

De bouwbedrijven zien terug op een meer dan goed jaar en behaalden een omzet van € 128 miljoen en een resultaat voor belastingen van € 3,8 miljoen. Het resultaat is vergeleken met de twee voorgaande jaren verdubbeld. Gezien de omvang van de huidige portefeuille valt te verwachten dat de positieve ontwikkeling zich voortzet. 

 

Het bedrijfsonderdeel Ontwikkelen presteerde goed en heeft een resultaat voor belastingen behaald van € 1,4 miljoen. De omzet over 2018 bedroeg € 25 miljoen. 

 

Lees meer in de Financiële VerBind