Geschiedenis

Geschiedenis en ontstaan VB Groep

VB Groep komt voort uit het familiebedrijf Huybregts dat haar oorsprong heeft in 1873.
Begin jaren '80 startte Johan van Boldrik zijn loopbaan bij dit bedrijf. De jaren daarna groeide het bedrijf Huybregts uit tot de professionele bouwpartner die het nu nog steeds is.

Na 2002 groeide Van Boldrik Groep uit tot een markante speler op de Nederlandse vastgoedmarkt. Waarbij naast bouwen, vanuit het oorspronkelijk Huybregts, ook ontwikkelen en beleggen vorm kregen. Daarnaast realiseerde de onderneming een stevig netwerk via deelnemingen en bedrijven.

 

Van Van Boldrik Groep naar VB Groep


Na de groei volgde in 2007 een periode van strategische heroriëntatie en reorganisatie. Met een sterkere focus op de drie kernfuncties ontwikkelen, bouwen en beleggen, een zwaarder accent op samenwerking binnen en buiten de groep en versterking en stroomlijning van de managementstructuur. Daarop volgde eind 2008 de naamswijziging naar VB Groep.

De naamswijziging markeert de start van een nieuwe periode waarin de familienaam van Van Boldrik minder nadrukkelijk wordt gecommuniceerd, maar de strategie van de continuering van het familiebedrijf onveranderd blijft. Het accent wordt verbreed naar synergie tussen de verschillende onderdelen van de groep en het netwerk daaromheen.

 

Van vader op zoon

In 2015 neemt Robert van Boldrik officieel de algemene bestuurstaken over van Johan. Daarop volgde enkele herstructureringen. Enerzijds vanwege financieel-strategische overwegingen, anderzijds om de kernkracht van VB Groep die uitgaat van de Bouw- en Ontwikkelbedrijven te vergroten. De bouwbedrijven Huybregts Relou, Smeets en Van Heur en ontwikkelaar CRA Vastgoed gaan verder als VB Groep. Property Match verzelfstandigd.