Ook duurzaamheidsresultaat komt samen!

Duurzaamheid zit VB Groep in de genen. We zijn gericht op continuïteit in resultaten en relaties en nemen onze verantwoordelijkheden ten aanzien van de wereld om ons heen. Serieus investeren in milieu en duurzaamheid, maatschappelijke en sociale vraagstukken is voor ons vanzelfsprekend. Al jaren.

 

Investeringen renderen méér bij een gestructureerde aanpak. Daarom werken we sinds enkele jaren volgens de principes van The Natural Step. In onze projecten en in onze ontwikkelingen, in dialoog met overheden en corporaties. Door onze MVO-inspanningen telkens te toetsen aan deze duurzaamheidsprincipes, creëren we meer samenhang en dus meer impact.

 

Met The Natural Step is duidelijk waar duurzaamheidswinst valt te behalen.

 

Bouwen met duurzame materialen
De grootste impact zit in materiaalkeuzes. We streven ernaar zoveel mogelijk herbruikbare, niet schadelijke materialen te gebruiken. Samen met onze stakeholders gaan we voor 100% duurzaam.

 

Zuinig met energie
We proberen waar dat even kan energieneutrale gebouwen te ontwikkelen. Gebouwen die zuinig omspringen met energie en zelf slim energie opwekken. Natuurlijk houden we ook onszelf daaraan.

 

Langere levensduur
We bouwen zoveel mogelijk flexibel, zodat gebouwen zich kunnen aanpassen aan veranderende functies. We bedienen klanten met nieuwe financieringsvormen, alternatieve gebruiksovereenkomsten en nieuwe visies op eigendomsoverdracht. Alles om de levensduur van onze gebouwen zoveel mogelijk te verlengen.

 

Minder met de (vracht)auto
Door slimme bundels voor wonen en werken dringen we het aantal autokilometers terug. Waar mogelijk creëren we wijken waar mensen graag wandelen en fietsen en waar hen toegang wordt geboden tot andere vormen van vervoer (smart mobility, car-sharing). Vanzelfsprekend laten we zelf de auto zoveel mogelijk staan.

 

Bouwen in de natuur
We willen iedere kans benutten om groen terug te brengen in de wijken die we bouwen. Omwille van de leefbaarheid én biodiversiteit.

 

Lidmaatschappen

VB Groep is lid van diverse organisaties en brancheverenigingen, zoals de Vereniging voor Ontwikkelaars & Bouwondernemers, Bouwend Nederland, Bouwgarant, Woningborg, Fundeon, Dutch Green Building Council en de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). Hierdoor blijven wij het vakgebied ontwikkelen en waarborgen wij kwaliteit en veiligheid door aan de gestelde eisen te voldoen.

 

Facts & Figures 2018