Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Zeven Duurzame Ontwikkelingsdoelen
SDG Nederland is een groeiende beweging van meer dan 600 bedrijven en instellingen die willen bijdragen aan het behalen van Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De VN heeft 17 doelen vastgesteld, om de wereld tot een betere plek te maken. Ze vormen een mondiaal kompas om uitdagingen aan te gaan op het gebied van armoede, onderwijs en klimaatproblematiek. We selecteerden zeven SDG's waaraan we een bijdrage willen en kunnen leveren.

 

Goede gezondheid en welzijn

Eerder ingezette campagnes om medewerkers bewust te maken van het belang van veilig werken, lopen continu door. In dat kader wordt in het voorjaar van 2020 de VB Veiligheidsapp gelanceerd, waarmee iedereen snel en eenvoudig onveilige situaties op de bouwplaats kan rapporteren. We bieden bedrijfsfitness aan en de bestaande mogelijkheid om een persoonlijke gezondheidscheck te laten uitvoeren, is opnieuw bij alle bedrijfsonderdelen onder de aandacht gebracht.

 

Kwaliteitsonderwijs
Ontwikkelingen in de bouw gaan zo snel, dat het onderwijs moeite heeft die bij te benen. We nemen in deze onze verantwoordelijkheid en vervullen een rol in het opleiden van nieuwe generaties. We verzorgen gastlessen op scholen, ontvangen studenten op bedrijfsdagen. We treden op als extern gecommitteerde bij afstudeerzittingen van hogescholen, bieden uitdagende afstudeeropdrachten en interessante stageplaatsen. Voor het MBO ontwikkelden we concreet lesmateriaal in de vorm van de module Veiligheid in de Bouw. Voor onze eigen mensen richtten we de VB Academy in. Alle initiatieven in het kader van professionele ontwikkeling worden daarin ondergebracht.

 

Betaalbare en duurzame energie
Niet alleen in projecten, maar ook in onze eigen processen zetten we in op duurzame energie. Via zonnepanelen – onder meer op bouwketen – wekken we 66 megawatt groene energie op. Alle energie die we inkopen, is gecertificeerde windenergie van eigen bodem. Er is een start gemaakt met energieaudits voor onze vestigingen. We zien ons elektrisch wagenpark groeien en door aanpassing van leasecontracten maken we elektrische mobiliteit extra aantrekkelijk voor onze mensen.

 

Ongelijkheid verminderen
We blijven ons inspannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats te geven binnen onze organisatie en/of die van onze ketenpartners. Afgelopen jaar bereikten we trede 3, het hoogst haalbare niveau op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen.

 

 

Duurzame steden en gemeenschappen
Het tot stand brengen van duurzame omgevingen is inherent aan onze core business. Bijvoorbeeld in verduurzamingsprojecten voor woningcorporaties. We participeren daartoe in de Brabantse Duurzaamheids Alliantie, een innovatief samenwerkingsplatform dat woningcorporaties in Brabant helpt belangrijke stappen te maken in het verduurzamen van hun woningbezit.

In gemengde koop/huur-omgevingen bieden we woningeigenaren de mogelijkheid om voordelig 'mee te liften' in onze verduurzamingsprojecten voor corporatiebezit.
Vanzelfsprekend zetten we in op duurzame energieconcepten en in nauwe samenwerking met gespecialiseerde partijen verdiepen we ons in kansen om te komen tot slimme woon- en werkomgevingen, waar mogelijk met alternatieve, groene mobiliteitsoplossingen.

 

Verantwoorde productie en consumptie
We proberen onze processen zo in te richten dat transportbewegingen tot een minimum worden beperkt. Er vindt onderzoek plaats naar mogelijkheden om onze standaard woning uit te voeren in duurzaam hout. In voorbereiding is de realisatie van een hotel op het hoogst mogelijke BREEAM-niveau Outstanding. Daarnaast voeren we momenteel de eerste pilotprojecten uit met het materialenpaspoort van Madaster.

 

 

Partnerschappen om doelstellingen te bereiken
Resultaat komt samen. Samen met partners organiseren we innovatie processen om tot verduurzaming te komen, zo ook met Madaster. Daarnaast werken we met maatschappelijke middenvelders als Springplank040 om dak- en thuislozen via werk een kans te geven weer mee te doen in de samenleving. En samen met onze leveranciers buigen we ons over de uitdaging om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal substantieel terug te dringen.