Profiel

Resultaat komt samen ... onder één vlag
Ruimtelijke vraagstukken worden complexer. Ontwikkelingen en projecten vereisen meer en meer een integrale benadering van betrokken partijen. Dat heeft te maken met veranderende wetgeving, maatschappelijke en economische ontwikkelingen, gewijzigde financiële uitgangspunten, naast nieuwe inzichten over hoe mensen willen wonen en werken, winkelen en recreëren, leren en revalideren. Nieuwe uitdagingen dienen zich aan, die de grenzen van de traditionele vastgoeddisciplines overschrijden. VB Groep gaat die uitdagingen aan.

 

Onder de vlag van VB Groep opereert een groep solide ondernemingen, actief op het gebied van ontwikkelen en bouwen. De groep is landelijk actief, maar de focus ligt op Midden- en Zuid-Nederland. Iedere onderneming is zelfstandig en verantwoordelijk voor het eigen resultaat. Tegelijk maakt ieder gebruik van elkaars specifieke expertise. In die synergie ligt de onderscheidende kracht van VB Groep. Voor de ondernemingen, de medewerkers en hun opdrachtgevers: grotere partijen in de private en publieke sfeer zoals provinciale en gemeentelijke overheden, zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en particulieren.

 

Resultaat komt samen ... vanuit één visie
VB Groep is een gedreven organisatie, die wil bijdragen aan een hoogwaardige, efficiënt gebouwde, duurzame omgeving. Wat de werkmaatschappijen bindt is een gezamenlijke visie. Uitgangspunt van die visie is dat ruimte voor wonen, winkelen en werken, recreatie en zorg voor gebruikers aantrekkelijk dient te zijn. Blijvend aantrekkelijk in functioneel, financieel, esthetisch en maatschappelijk opzicht. Dat vraagt om doordachte huisvestingsoplossingen, flexibel in gebruik en beheer, in voortdurende afstemming met de gebruiker. Rekening houdend met juridische, fiscale en financiële aspecten en expertise en een netwerk op het gebied van eindbeleggingen. VB Groep voorziet daarin, als betrouwbare en innovatieve dienstverlener.

Naast uitvoerder is VB Groep meer en meer initiator: scherp signalerend, creatief oplossend, breed georiënteerd, verankerd in een solide netwerk. Partnerschap, professionaliteit, creativiteit en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden van VB Groep. Pragmatisch werkend aan de meest effectieve invulling van ieders huisvestingsbehoefte.

 

Resultaat komt samen ... volgens één aanpak
VB Groep bestaat uit landelijke opererende ondernemingen op het gebied van ontwikkelen en bouwen. Elk met zijn eigen operationele en financiële verantwoordelijkheden. En waar nodig vinden ze elkaar. Samen hebben ze de mensen, de kennis en de ervaring om elke huisvestingsvraag efficiënt en creatief in te vullen.

VB Groep is een platte, transparante organisatie. Korte communicatielijnen en snelle besluitvorming maken dat mensen elkaar makkelijk vinden, binnen én buiten de groep. Het netwerk van strategische partners en opdrachtgevers ontwikkelt zich voortdurend. Partnerschap vindt zijn basis in duurzaamheid, professionaliteit, vertrouwen en integriteit, met als uitgangspunt een prettige en informele manier van zakendoen. Dat kenmerkt de aanpak van VB Groep.

 

Resultaat komt samen ... vanuit één team


Ontwikkelen
CRA Vastgoed bedenkt en realiseert creatieve oplossingen voor complexe projecten, nieuwbouw en herontwikkeling. In co-makership met opdrachtgevers en gebruikers vertaalt zij de huisvestingsbehoefte in passende projecten. Inclusief advies met betrekking tot financieringsvormen en beleggingsconstructies en toegang tot een uitgebreid netwerk van solide, professionele partijen die daar invulling aan kunnen geven. Het werkterrein is Nederland, met een focus op Midden- en Zuid-Nederland. Binnenstedelijke herstructureringsopgaven en de laatste jaren steeds meer de ontwikkeling van zorgvastgoedprojecten (met name voor de care-sector) behoren tot het specialisme.

  

Bouwen
De bouwbedrijven richten zich op woning- en utiliteitsbouw: nieuwbouw, renovatie, beheer en onderhoud. Met een focus op onderhouds-, verduurzamings- en revitalisatieopgaven. Daarnaast bedienen zij de markt met innovatieve HSC concepten. De bedrijven, Huybregts Relou, Smeets Bouw, Smeets Vastgoedservice, Van Heur Bouw en Onderhoud, Van Miltenburg Bouw en Onderhoud en VB Bouw zijn actief op het gebied van zorg, onderwijs, wonen en commercieel vastgoed.

Vooral binnen samenwerkingsverbanden bewijzen de bouwers van VB Groep hun onderscheidende kracht. Langdurige samenwerking met opdrachtgevers en leveranciers vormt de basis voor kwaliteit, continuïteit en duurzaamheid.

 

Ook maatschappelijk resultaat komt samen

Lees meer