Optimalisering brandveilig gebouw

Optimalisering brandveilig gebouw aan de hand van de inventarisering brandveiligheid WBDBO (weerstand branddoorslag en brandoverslag). Hiervoor worden de kozijnen met deuren van appartementen vervangen worden (185 stuks), de deuren in de centrale gangen worden vervangen en voorzien van deurautomaten of deurdrangers met kleefmagneten en rookmelders.