Een aantrekkelijke ontmoetingsplaats

Nieuwbouw van Studentenhuisvesting TU Eindhoven voor opdrachtgever Stichting Woonbedrijf SWS.HhvL en Hurks Vastgoedontwikkeling. Een mooi voorbeeld van contractvorming waar naast kennis en kunde de integrale benadering van prefab en gevel, in combinatie met Lean en BIM, de maatstaf zijn.

  • Constructeur:Hurks Delphi Engineering

Deelnemende bedrijven

Thema's