Klaar voor de toekomst

In Heerlen realiseerden we de verbouwing van de monumentale Hoeve Carrera aan de Leon Biessenstraat tot zorgappartementen. Hoeve Carrera is een monumentale hoeve uit 1777 en is gelegen midden in de woonwijk Heerlerbaan te Heerlen.


De hoeve is thans in gebruik voor begeleid wonen door SGL (Stichting Gehandicaptenzorg Limburg). SGL levert zorg voor mensen met een niet-aangeboren geestelijke of lichamelijke beperking. De sterk in verval geraakte hoeve is begin deze eeuw aangekocht door Woningstichting Weller uit Heerlen. Vanwege het vele bezit van Weller in de directe omgeving was het behoud van de hoeve voor de kwaliteit van de buurt van belang.


Het project is uitgevoerd in bouwteam. De restauratiewerkzaamheden bestonden met name uit het stabiliseren van de funderingen en het herstellen van het gevelmetselwerk met bijbehorende natuurstenen elementen. Het metselwerk en de natuurstenen elementen van de monumentale gevels zijn geheel gestraald en gereinigd. De losse en defecte delen zijn gerepareerd met vrijkomend materiaal uit de sloop. Door het toepassen van deze authentieke materialen zijn de reparaties nagenoeg onzichtbaar uitgevoerd. Het voegwerk van de gevels is geheel vernieuwd en daarna middels hydrofoberen geconserveerd.


Achter de gerestaureerde gevels is een nieuw gebouw gerealiseerd. Hierdoor kon er optimaal gebruik worden gemaakt van de hedendaagse mogelijkheden op het gebied van isolatie en duurzame installatietechniek. Door bovenstaande ingrepen zijn de exploitatiekosten laag en heeft het gebouw een hoog gebruikscomfort. Kortom: het gebouw is klaar voor de toekomst.

Deelnemende bedrijven