Uitvoeringstermijn van 14 weken

Het plan bestond uit het slopen van een bestaand Lidl pand en het realiseren op dezelfde locatie van een nieuwe Lidl winkel.
De grootste uitdaging bestond uit het realiseren van dit project inclusief sloop bestaand pand en sanering van grond in totaal 14 weken. Dit inclusief de feestdagen en winter.

Smeets Bouw heeft de bouw keurig binnen de gestelde termijn gerealiseerd en het pand opgeleverd met een hoog afwerkingsniveau.
Lidl Nederland hanteert sindsdien bij nieuwbouwprojecten de uitvoeringstermijn van 14 weken als standaard.

  • Start:Oktober 2013
  • Oplevering:Januari 2014
  • Opdrachtgever:Lidl nederland
  • Directievoering:Lidl Nederland
  • Bouwdirectie:Lidl Nederland