Projecten

Huybregts Relou
VerBeteren Groot Onderhoud (VBGO)

Tilburg, renovatie 200 woningen Kruidenbuurt

Huybregts Relou
Nieuwbouw

Oosterhout, nieuwbouw 10 woningen Contreie

Huybregts Relou
Transformatie

Tilburg, transformatie Leger des Heils

Huybregts Relou
Nieuwbouw

Oosterhout, nieuwbouw Wilhelminahaven

Huybregts Relou
Nieuwbouw

Tilburg, 81 appartementen

Huybregts Relou
Nieuwbouw

Tilburg, 15 appartementen Forum

Huybregts Relou
VerBeteren Groot Onderhoud (VBGO)

Renovatie 61 woningen Dijkplein

Huybregts Relou
Nieuwbouw

Nieuwbouw 71 woningen Willemsbuiten

Huybregts Relou
VerBeteren Groot Onderhoud (VBGO)

Renovatie 143 woningen in de wijk Oerle

CRA Vastgoed
Wonen

Tilburg, De Bankier

Huybregts Relou
Wonen

Tilburg, nieuwbouw 59 woningen Willemsbuiten

Huybregts Relou
Zorg

Breda, Maycrete D

VB Bouw
Wonen

Breda, aan de Nieuwe Inslag

VB Bouw
Wonen

Breda, renovatie 81 woningen Lindeplein

HSC Concepten
HSC concept

Tilburg, renovatie 89 woningen

VB Bouw
VerBeteren Groot Onderhoud (VBGO)

Renovatie appartementen te Tilburg.

VB Bouw
Zorg

Tilburg, nieuwbouw groepswoningen en appartementen Vogelenzang

VB Bouw
Woningcorporatie

Tilburg, renovatie 68 woningen Outshoornstraat met ketenintegratie

VB Bouw
Nieuwbouw

Tilburg, nieuwbouwproject "Forum Reeshof"

VB Bouw
Wonen

Tilburg, nieuwbouw woningen Wijhof, fase 2

VB Bouw
VerBeteren Groot Onderhoud (VBGO)

Tilburg, renovatie 35 woningen

VB Bouw
VerBeteren Groot Onderhoud (VBGO)

Breda, renovatie 76 woningen Vestkant

Huybregts Relou
HSC concept

Nieuwbouw De Driesprong te Breda.

VB Bouw
Werken

Breda, uitbreiding kantoor Brabant Water

VB Bouw
Nieuwbouw

Breda, nieuwbouw hoofdkantoor Brabant Water

VB Bouw
Woningcorporatie

Breda, transformeren van twee flats Zorg en Doen

VB Bouw
Nieuwbouw

Breda, nieuwbouw 270 wooneenheden

VB Bouw
Transformatie

Breda, optoppen en uitbreiden flatgebouwen