HSC Kube Compact

HSC Kube Compact is een flexibel bouwconcept dat is ontwikkeld op basis van ideale vormfactoren. Dit zorgt voor een alzijdig en efficiënt gebouw met appartementen rondom een vaste en kleinst mogelijke kern.

 

Een flexibel bouwconcept
Flexibiliteit is het sleutelwoord bij HSC Kube Compact. Door de mogelijkheid om ruimtes per verdieping samen te voegen of te splitsen en de mogelijkheid om 2- en 3-kamerappartementen af te wisselen of te combineren met zorg is de gebruiksduur nagenoeg gelijk aan de technische levensduur. Dat heeft een gunstig effect op de eindwaarde van het gebouw. Je kunt het immers door op- of afschalen makkelijk inzetten voor andere doelgroepen of veranderende woonwensen.

 

De voordelen voor u

  • Economisch ontwerp
  • Flexibiliteit
  • Ontzorging
  • Ontwerpvrijheid
  • Zeer korte bouwtijd

De voordelen voor de bewoner

  • Effectief en betaalbaar
  • Woning snel gereed
  • Lage energielasten

 

Download de brochure